சன் டிவி ரகசியம்


வாரம் பூராவும் விளம்பரப்படுத்திவிட்டு கடைசியில் தங்கமலை ரகசியம் படத்தை போடவில்லை. எதற்காக விளம்பரப்படுத்த வேண்டும், வியாழன் விஜய தசமி என்று தெரியாதா, நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் டிவிக்கு ஒரு காலண்டர், பஞ்சாங்கம் வாங்கக்கூட வக்கில்லையா, விஜயதசமி ப்ரோக்ராமிங் திட்டமிடும் டீமும் முத்தான திரைப்படங்கள் ப்ரோக்ராம் திட்டமிடும் டீமும் வட துருவத்திலும் தென் துருவத்திலும் இருக்கின்றனவா என்ற மர்மங்கள் ரகசியம் பரம ரகசியமாகவே இருக்கின்றன. கண்டு பிடித்து சொல்பவர்களுக்கு ஒரு தங்கமலை பரிசு!