ஓய்வு


இத்தனை நாள் நான் கலக்குவதாக் பாராட்டியதால் அதற்கு நன்றியாக இது: RV, கூட்டாஞ்சோறு ப்ளாக்கில் கலக்கிக்கொண்டிருக்கிறான். 🙂 ஜாதியை பற்றி பலர் பல குட்டைகள், ஏரிகள், குளங்கள், கடல்கள் எல்லாம் கலக்கிய பின்னரும் அது அடங்கிய பாடு இல்லை. அடங்கும் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இல்லை. இப்படி கலங்கிய ”நீர் நிலைகளில்” நானும் குதித்து என்னை சகதியாக்குவதை காலவரையின்றி தள்ளிப்போடுகிறேன்.

நான் சொல்ல வந்த விஷயம் வேறு. எனது போஸ்ட்கள் இரண்டு வாரங்களாக கொஞசம் சோர்வடைந்து விட்டது. ஏதாவது ஒன்றின் மேல் பழி போடலாம் என்றால் இது வரை ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. அதனால் சோம்பல் மேல் பழி போடுகிறேன். (உண்மையான காரணமான நேரமின்மையை யாரும் ஒத்துக்கொள்ள போவதில்லை என்பதால் இப்படி). இன்னும் ஒரு வாரம் ஓய்விற்க்கு பிறகு எழுதுகிறேன்.

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR.

பெரியார்


பெரியார் பற்றி கூட்டாஞ்சோறு போஸ்ட்!