கலைஞரும் சினிமாவும்


பராசக்தி விமர்சனம் எழுத இன்னும் கை வரவில்லை. கலைஞரின் சினிமா பங்களிப்பை பற்றி கூட்டாஞ்சோறில் பதிந்தது இங்கே.