சாண்டோ சின்னப்ப தேவர்


இவரை பற்றி சூர்யா எழுதியதை இந்த பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தேன். ஆனால் எங்கேயோ ஒரு வரி சுலபமாக மிஸ் செய்துவிடலாம். மிஸ் செய்யாமல் கட்டாயமாக சூர்யா எழுதி இருப்பதை படியுங்கள், you will enjoy it!