பி.பி. ஸ்ரீநிவாசை பற்றி ரவி ஸ்ரீநிவாஸ்


பி.பி. ஸ்ரீநிவாஸ்

பி.பி. ஸ்ரீநிவாஸ்

எனக்கு எல்லாரையும் விட பிடித்த பாடகர் – எஸ்பிபியை விட, டிஎம்எஸ்சை விட, ஏ.எம். ராஜாவை விட, ஜேசுதாசை விட – பிபிஎஸ்தான். அந்த மாதிரி ஒரு இனிமையான குரல் கிடைப்பது கஷ்டம். ஒரு பத்து வருஷம்தான் பிசியாக இருந்திருப்பார் – பிறகு எஸ்பிபி அவரை பின்னே தள்ளிவிட்டார். ஆனால் அந்த பத்து வருஷத்தில் மறக்க முடியாத நிறைய பாட்டுகளை பாடி இருக்கிறார்.

பி.பி.எஸ். பாடிய பாட்டுகள் இரண்டு சிடிக்களாக வந்திருக்கிறது போலிருக்கிறது. அதை பற்றி ரவி ஸ்ரீநிவாஸ் என்ற பதிவர் இங்கே மற்றும் இங்கே இரண்டு சுவாரசியமான பதிவுகள் எழுதி இருக்கிறார், பாருங்கள்!