ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் – அன்றும் இன்றும்


இந்த முறை ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: ஆளுமைகள்–>அன்றும் இன்றும்

லேட்டஸ்ட் ஐந்து அன்றும் இன்றும் பதிவுகள்:
கோபிகா – அன்றும் இன்றும்
ராதா – அன்றும் இன்றும்
விஷால் – அன்றும் இன்றும்
சிம்பு – அன்றும் இன்றும்
சேரன் – அன்றும் இன்றும்

கோபிகா – அன்றும் இன்றும்


இந்த முறை கோபிகா.

ராதா போஸ்டின் போது “இரண்டு மூன்று நாளைக்கு இதுதான் கடைசி போஸ்ட்” என்று சொன்னேன். இரண்டு வாரமே ஆகி இருக்கும்! விமலின் பொறுமைக்கு நன்றி!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: ஆளுமைகள்–>அன்றும் இன்றும்

லேட்டஸ்ட் ஐந்து அன்றும் இன்றும் பதிவுகள்:
ராதா – அன்றும் இன்றும்
விஷால் – அன்றும் இன்றும்
சிம்பு – அன்றும் இன்றும்
சேரன் – அன்றும் இன்றும்
ஆனந்த் பாபு – அன்றும் இன்றும்