சாவித்ரி – அந்த கால அரிய புகைப்படங்கள் 1


விமல் இப்படி ஒரு ஃபோட்டோ சீரிஸ் ஆரம்பிக்கலாமே என்று சொன்னார். நான் அன்றும் இன்றும் சீரிஸில் மிச்ச எல்லாவற்றையும் (இன்னும் கூட வரும்) போட்டுவிட்டு இங்கே வரவே இத்தனை நாளாகிவிட்டது. இந்த சீரிசை அவர் தொடர்வாரா என்று தெரியாது. 🙂


முதலில் சாவித்திரி.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: இப்போதைக்கு ஆளுமைகள்–>அன்றும் இன்றும்