அஞ்சலி தேவி – அன்றும் இன்றும்


இந்த முறை அஞ்சலி தேவி. அனுப்பியவர் விமல் என்று சொல்லத் தேவையில்லை. 🙂

தவறுதலாக ஜி. வரலக்ஷ்மியின் புகைப்படம் இணைக்கப்பட்டிருந்தது. கண்டுபிடித்து சொன்ன கௌரிஷங்கருக்கு நன்றி!

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: ஆளுமைகள்–>அன்றும் இன்றும்

லேட்டஸ்ட் ஐந்து அன்றும் இன்றும் பதிவுகள்:
ஸ்னேஹா – அன்றும் இன்றும்
நிழல்கள் ரவி – அன்றும் இன்றும்
தருண் – அன்றும் இன்றும்
ஷாலினி – அன்றும் இன்றும்
ஷா ருக் கான் – அன்றும் இன்றும்