சுகுமாரி – அன்றும் இன்றும்


விமலுக்கு மீண்டும் நன்றி!

ரேவதி – அன்றும் இன்றும்


விமலுக்கு மீண்டும் நன்றி!

விக்ரம் – அன்றும் இன்றும்


விமல் அனுப்பிய சில ஃபோட்டோக்கள் இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது என்பதை சமீபத்தில்தான் உணர்ந்தேன். இந்த முறை விக்ரம். நன்றி, விமல்!