ஹாரி பாட்டர் சினிமா ட்ரெய்லர் – டெத்லி ஹாலோஸ் இரண்டாம் பகுதி


திரைப்படம் ஜூலை 15-ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

ஹாரி பாட்டர் அண்ட் த டெத்லி ஹாலோஸ் ட்ரெய்லர் (Harry Potter and the Deathly Hallows)


இந்த படம் இரண்டு பகுதிகளாக வருமாம்.

தொகுக்கப்பட்ட பக்கம்: படங்களின் பட்டியல்