காதலில் விழுந்தேன் ஆச்சரியங்கள்


கலாநிதி மாறன் படத் தயாரிப்பிலும் இறங்கிவிட்டாரா? சன் டிவிக்கு புதுப் படங்கள் கிடைக்க அவருக்கு மிஞ்சிய வழி இது ஒன்றுதானா?

ஹீரோ பாய்ஸ் படத்தில் வரும் கொஞ்சம் குண்டான இளைஞரா? எப்படி இப்படி இளைத்துவிட்டார்? எனக்கும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை வருகிறது!

எனக்கு மட்டும்தான் தோன்றுகிறதா? “அட்ராட்ரா அட்ராட்ரா நாக்க முக்க நாக்க முக்க”, “அண்ணாத்தே ஆடுறார் ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ” இரண்டும் ஒரே ட்யூன்தானே?

அழகிரி இந்த படம் மதுரையில் வெளியிடப்படுவதை நிறுத்திவிட்டாராமே! கடைசியாக இப்படி நிறுத்த முயற்சி செய்தவர் மதுரை முத்து – உலகம் சுற்றும் வாலிபன் படத்தை!